behjam

آخرین اخبار در مورد زئیس جمهور آمریکا

ادعای بایدن: روسیه اصول اساسی سازمان ملل را نقض کرده است

رئیس جمهور آمریکا مدعی نقض اصول اساسی سازمان ملل متحد به دست روسیه شد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمن ملل متحد مدعی نقض اصول اساسی سازمان ملل به دست روسیه شد. بایدن مدعی شد: روسیه اصول اساسی سازمان ملل متحد را از طریق جنگ اوکراین نقض کرده است. پوتین با نقض واضح اصل عدم انتشار سلاح‌های هسته ای، امروز اروپا را از طریق جنگی هسته‌ای تهدید کرده است. او در ...