behjam
07 آذر 1401 - 20:57

رژیم صهیونیستی پزشک فلسطینی را به علت یک تکه کیک اخراج کرد

یک بیمارستان اسرائیلی در قدس اشغالی، پزشکی فلسطینی را به بهانه شیرینی دادن به یک نوجوان مجروح فلسطینی از کار برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، مدیریت یک بیمارستان اسرائیلی در قدس اشغالی یک پزشک فلسطینی را به دلیل ارائه شیرینی به یک جوان فلسطینی که تل آویو او را به انجام عملیات حمله با چاقو متهم می‌کند، اخراج کرد. خبرگزاری مهرتلآویوبر اساس گزارش پایگاه نشریه محلی عرب ۴۸، دیروز یکشنبه، مدیریت بیمارستان «هداسا عین کارم» در قدس اشغالی، «احمد رسلان محاجنة» پزشک و جراح قلب و ریه فلسطینی از شهر ام الفحم را از تصمیم اخراج نهایی او مطلع و علت این تصمیم را پذیرایی پزشک فلسطینی از جوان مجروح فلسطینی «محمد ابو قطیش» اعلام کرد. هداسامحاجنةامالفحمابوقطیشتصمیم برکناری دکتر محاجنه پس از موجی از تحریک رسانه‌های اسرائیلی و احضار وی به جلسه استماع با حضور مدیریت بیمارستان «هداسا عین کارم» در قدس اشغالی گرفته شد، در حالی که به گفته خالد محاجنه برادر این پزشک فلسطینی که وکیل است، حکم انفصال از خدمت نهایی او را صادر کرده است. محاجنههداسامحاجنهمحمد ابو قطیش ۱۶ ساله اهل شهر عناتا در حالی در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفته است که پلیس رژیم اشغالگر ادعا کرد که وی در قدس اشغالی حمله با چاقو انجام داده و در آن یک شهرک نشین به شدت مجروح شد. ابوقطیشعناتادکتر محاجنه به پایگاه خبری عرب ۴۸ گفت که در ۵ اکتبر ۲۰۲۲ پزشکان موفقیت بیمارستان را جشن گرفتند و در آن زمان، مقداری کیک باقی ماند و ما پزشکان تصمیم گرفتیم بین بیماران شیرینی توزیع کنیم و یک جوان فلسطینی مجروح نیز در میان بیماران حضور داشت. محاجنهوی تصریح کرد: بازجویی از من توسط پلیس انجام شد و بیشتر تحقیقات مربوط به فعالیت برادرم خالد و پدرم رسلان بود که هردو وکیل فعال در پرونده اسرا هستند. نکته عجیب این است که تحقیقات سه هفته بعد از مراسم مذکور انجام شد و این کاملاً غیر منطقی است و هدف اصلی اخراج من از کار است. دکتر فلسطینی در پایان گفت: این تصمیم، نژادپرستانه و غیرمنطقی و غیرقانونی است با وجود اینکه تمام توان عملی و علمی خود را در بیمارستان «هداسا عین کارم» به کار گرفتم، اما در نهایت با تصمیمی ناعادلانه از کار برکنار شدم. من از زمانی که پدر و برادرم که وکیل هستند، موضوع زندانیان زندان «جلبوع» را به عهده گرفتند، تحت تعقیب این باند قرار گرفتم و اکنون با اخراج من از کار به هدف خود رسیده اند. هداساجلبوعاند
منبع: مهر
شناسه خبر: 887159