behjam
01 شهریور 1401 - 12:59

نقطه تمایز نظام اسلامی در انجام خدمت برای کسب رضایت خداوند است

مشهد ـ استاندار خراسان رضوی گفت: نقطه تمایز نظام اسلامی در انجام خدمت برای کسب رضایت خداوند است. به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری صبح سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز پزشک و داروساز با اشاره به وجه تمایز خدمت در نظام اسلامی با سایر الگوهای خدمت اظهار کرد: نقطه تمایز نظام اسلامی با سایر نظام‌ها در انجام خدمت به مردم برای کسب رضایت خداوند است که باعث تعالی روحی و معنوی افراد می‌شود و نباید گذاشت روحیه مردمی بودن و خدمتگزاری برای مردم خدشه وارد شود. خبرنگار مهراستاندار خراسان رضوی گفت: نقش پزشکان، کادر درمان و داروسازان برای نجات جان مردم در دوره همه گیری کرونا، فراموش نشدنی است زیرا آنها از جان خود مایه گذاشته اند. گیریکرونااندوی ادامه داد: انسان‌ها در زمان‌ها، موقعیت‌ها و شرایط خاصی که قرار می‌گیرند می‌توانند به کمالات معنوی نیز دست پیدا کنند و مدافعان سلامت در مسیر خدمت و نجات جان مردم در مسیر ارتقای معنویت گام‌های بسیاری برداشتند. نظری بیان کرد: نقش تربیتی و تأثیرگذاری گروههای جهادی پزشکی نیز با توجه به این که افراد متخصص به نیازمندان مراجعه می‌کنند بسیار زیاد است زیرا پزشکان و افرادی که در این گروه‌ها فعالیت می‌کنند چشمپوشی از نگاه مادی است. گروههایچشمپوشیاستاندار خراسان رضوی با اشاره به جایگاه مرجع و پناهگاه بودن پزشکان در جامعه اظهار کرد: مردم به شما اعتماد دارند و شما نیز استعدادی را که خداوند در اختیارتان قرار داده را در مسیر گره گشایی و خدمت به مردم گذاشته‌اید و ارتباط شما با افراد در کنار خدمت گرفتن آنها امکان تأثیر گذاری فرهنگی و معنوی بسیاری بر آنها دارد. یاد شهدای حماسه و دفاع مقدس و مدافعان سلامت با ایثارگری گره خورده است یاد شهدای حماسه و دفاع مقدس و مدافعان سلامت با ایثارگری گره خورده استیاد شهدای حماسه و دفاع مقدس و مدافعان سلامت با ایثارگری گره خورده استدر این مراسم محمد علی کیانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: ابوعلی سینا و زکریای رازی از نخبگان بزرگ تاریخ سلامت ایران هستند که دستاوردهای علمی آنها در دانشگاه‌های مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است و ما نیز با باید بیشتر یاد آنها را گرامی بداریم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: یاد شهدای حماسه و دفاع مقدس و مدافعان سلامت با ایثارگری گره خورده است و کادر درمان در زمان همه گیری کرونا و ناشناخته بودن بیماری که باعث ترس در جامعه بود با از خود گذشتگی در مسیر نجات جان مردم تلاش کردند و مردم نیز به اهمیت شغل پزشکان و کادر درمان پی بردند. گیریکروناوی ادامه داد: این در حالی است که برخی از کادر درمان دچار مشکلات معیشتی خاص خود هستند و باید این موضوع نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین به تلاش داروپزشکان و داروسازان نیز اشاره و بیان کرد: بسیاری از داروهای ساخت کشور ما در سایر کشورهای مختلف جهان برای درمان استفاده می‌شود که نشان از کیفیت محصولات درمانی کشور با تلاش نخبگان این مجموعه دارد. داروپزشکان
منبع: مهر
شناسه خبر: 642262