behjam
03 شهریور 1401 - 16:30

سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص استان قزوین تنها ۱۲ درصد است

قزوین- استاندار قزوین گفت: سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص استان تنها ۱۲ درصد است و باید بهره وری از آب را در این زمینه با توجه به محدودیت‌ها به حداکثر برسانیم. به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی علایی در بازدید از یک واحد تولیدی صنعت دامداری و کشاورزی که ظهر پنجشنبه در شهرستان بویین زهرا برگزار شد اظهار کرد: قزوین بنا به دلایل متعدد از جمله دلایل جغرافیایی و تاریخی ظرفیت‌های ویژه اقتصادی دارد که از جمله آنها باید به زمینه کشاورزی و صنایع وابسته اشاره کرد. خبرنگار مهربوییناین مسئول عنوان کرد: در فضای مدیریتی جدید با توجه به دغدغه رهبر و ظرفیت موجود ارتقا دشت قزوین و بهره برداری از آن به ویژه در بخش کشاورزی مورد دقت و توجه بیشتری قرار خواهد گرفت. وی با بیان این نکته که پیشرفت‌های موجود نباید ما را از توجه به نواقص بازدارد تبیین کرد: با وجود اینکه قزوین در تولید غذا برای کشور حرف برای گفتن دارد و نیز با وجود در اختیار داشتن تنها ١.٢ درصد از جغرافیای کشور ۵ درصد غذای آن را تولید می‌کند این تولید با معیارهای اقتصادی و فنی همخوانی ندارد و باید برای تغییر آن برنامه‌ریزی صورت بگیرد. استاندار قزوین با اشاره به این موضوع که بخش کشاورزی حدود ۸۸ درصد آب استان را مصرف می‌کند گفت: سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص استان تنها ۱۲ درصد است و باید بهره وری از آب را در این زمینه با توجه به محدودیت‌ها به حداکثر برسانیم. وریوی تاکید کرد: در این میان باید از واحدهایی که راندمان بهره‌وری از آب را افزایش می‌دهند و میزان تولید نیز توسط فعالیت آنها کیفیت بهتری پیدا می‌کند مورد توجه و حمایت قرار گیرند. استاندار قزوین در خاتمه ابراز کرد: ایده اصلی ما برای مدیریت این موضوع بازار آب در استان قزوین است تا به وسیله آن بهره‌وری را افزایش دهیم. وی اضافه کرد: همه فعالان که قزوین را برای فعال اقتصادی انتخاب کرده‌اند باید بدانند که مجموعه مدیریتی استان در کنار آنها قرار دارد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 654917