behjam
15 مرداد 1401 - 14:34

مراکز انتقال خون چشم به راه اهدا کنندگان در تاسوعا و عاشورای حسینی

۵مرکز اهدای خون خراسان جنوبی در تاسوعا و عاشورا فعالیت می کنند. مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: مرکز اهدای خون بیرجند واقع در میدان جانبازان صبح تاسوعا از ساعت ۸ تا ۱۳ و عصر از ساعت ۱۷ تا ۲۱ فعال است. اهدای خونمهدی زاده افزود: مراکز قاین، فردوس و طبس هم در روز‌های تاسوعا و عاشورا ازساعت ۸ تا ۱۲ به اهداکنندگان خدمات ارائه می‌کنند. او ادامه داد: همچنین روز عاشورا تیم سیار در محل هنرستان امیرالمومنین (تهامی سابق) واقع در خیابان جمهوری اسلامی از ۸ تا ۱۳ دایر خواهد بود. باشگاه خبرنگاران جوانخراسان جنوبیبیرجند
شناسه خبر: 541521